Verkoop

kantoor gravex

Hoe verkopen wij uw woning?

Als u besluit uw woning te gaan verkopen, kunt u ons vragen geheel vrijblijvend, kosteloos en zonder verplichting een waarde vast te stellen. Wij maken dan met u een afspraak en taxeren uw woning, daarbij rekening houdend met de markt van vraag en aanbod, ligging en verdere omstandigheden. Wij kijken naar de bouwkundige staat van de woning, het dagelijks onderhoud en bepalen, geheel in overleg met u een vraagprijs.

Tijdens deze eerste bezichtiging zullen wij u ook een aantal tips geven die bij de verkoop van uw woning van belang kunnen zijn.

Naar aanleiding van dit eerste gesprek zult u een schriftelijke vastlegging ontvangen van wat er is afgesproken, waarbij ook te denken valt aan het advertentiebudget en de presentatie.

Als u dan besluit de verkoop via ons kantoor de willen doen, zullen wij met de informatie van uw woning een aantrekkelijke aanbieding maken, die wordt verspreid onder de zoekende relaties van zowel ons eigen kantoor, maar ook die van de collega's.

Wij brengen uw woning onder een breed publiek, hierbij gebruik makend van diverse media.

Als er kijkers voor uw woning gevonden zijn, maken wij in overleg met u afspraken voor bezichtiging en zullen wij voortdurend met u ruggespraak houden over de te volgen procedure. Het is immers uw woning. Dus ook in de onderhandelingsfase ontgaat u niets.

Mocht er dan een koper gevonden zijn, dan zullen we, alvorens een koopovereenkomst op te stellen, de antecedenten van die koper nagaan, om latere teleurstellingen te voorkomen. Daarna wordt een overeenkomst opgesteld, die voldoet aan de juridische maatstaven die in de wet zijn vastgelegd en die bovendien nog een aantal voor u belangrijke zaken inhoudt, zodat u later niet aangesproken kunt worden.

Eventuele opzeggingen van lopende hypotheken, verzekeringen of lidmaatschappen van vereniging van eigenaars zullen door ons worden gedaan.

Alvorens de juridische overdracht plaatsvindt, stellen wij de koper nog in de gelegenheid tot een laatste controle van de woning en zullen wij de door de notaris opgestelde akte en afrekening controleren.

Bij de daadwerkelijke overdracht (het transport) bij de notaris zullen wij aanwezig zijn ter afronding van het geheel en om u bij te staan wanneer zich daar zaken voordoen die om nadere uitwerking vragen.

Ja, ik wil nadere informatie

Voor al uw vragen zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 06 - 51 32 75 27 of stuur een mail naar info@gravex.nl